طراحی وب

تمامی تکنولوژی ها و زبانهایی که در طراحی سمت کاربر (Front-End) استفاده میشوند در این دسته بندی قرار داده شده اند . این دسته بندی یک دسته بندی عمومی بوده و آموزش های بخش های زیادی از جمله HTML , CSS , JavaSCript , jQuery و … را شامل میشود.