تدریس و مشاوره در صنایع

تدریس دوره های ICDL در شرکت پالایش و پخش نفت اصفهان

تدریس دوره های وب در صنایع دفاع منطقه اصفهان

تدریس دوره های وب برای کارشناسان و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان

تدریس طراحی وب در آموزشگاه های بنام اصفهان و تهران

تدریس دوره جامع طراحی وب در آموزشگاه متاکو شامل مباحث HTML , CSS , JavaScript , PHP , MySQL , AJAX به مدت 5 سال

تدریس دوره های وب در آموزشگاه های ویستا و سایبرتک در تهران